Zespół

MGR JOLANTA JAWORSKA – PREZES, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jolanta JaworskaJestem psychologiem i psychoterapeutą. W 2004 roku ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychiatrycznym dla Dzieci w Zbrosławicach, jako psycholog szkolny oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu. Aktualnie pracuję w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Bytomiu. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychoterapii przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, www.jolantajaworska.pl

LEK. ELŻBIETA POWROŹNIK – KORALEWSKA – WICEPREZES, LEKARZ PSYCHIATRA

Lekarz specjalista psychiatra. W 1995 r. ukończyła Śląską Akademię Medyczną wydział lekarski w Zabrzu. Po odbyciu stażu podyplomowego podjęła pracę w Szpitalu Miejskim Nr 2 w Rudzie Śląskiej w oddziale psychiatrycznym. W 1999 r. uzyskała I stopień specjalizacji z psychiatrii dorosłych. Od 2003 r. jest kierownikiem Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu. W 2004 r. uzyskała stopień specjalisty psychiatry. Od 1996 r. pracuje dodatkowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej, od kilku lat konsultuje psychiatrycznie 2 ośrodki dla niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej i Mikołowie – Borowa Wieś.

Jest orzecznikiem ds. niepełnosprawności – obecnie w Zespole Orzekania ds. Niepełnosprawności w Zabrzu. Od kilku lat jest biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z listy biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach, konferencjach, podnosząc swoje kwalifikacje.

MGR MARIA HACHULSKA – SEKRETARZ, LOGOPEDA

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Logopedię studiowała na studiach Podyplomowych w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie pod kierunkiem prof. Leona Kaczmarka oraz w Akademii Pedagogicznej W Krakowie. Przez ponad 30 lat była pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich. Nagradzana przez: Ministerstwo Edukacji, Urząd Wojewódzki w Katowicach i Urząd Miasta w Piekarach Śląskich za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych (m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym) oraz w szkole specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Prowadziła wiele szkoleń i konferencji dla nauczycieli przedszkoli oraz klas młodszych szkół podstawowych. Odbyła też kilkadziesiąt kursów i szkoleń logopedycznych, kurs z dysleksji rozwojowej pod kier. prof. Marty Bogdanowicz. Aktualnie zajmuje się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszo szkolnym szczególnie w zakresie dyslalii.

MGR MARTA FAJFER – PSYCHOLOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Marta FajferJestem psychologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (PARPA; nr certyfikatu 1033). Aktualnie szkolę się w Polskim Instytucie Psychodramy. Pracuję w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, prowadzę psychoterapię osób uzależnionych (alkohol, uzależnienia behawioralne – hazard, zakupoholizm i inne), współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików.

W mojej pracy jestem zwolenniczką integracji podejść terapeutycznych i dostosowywania metody pracy do indywidualnej osobowości klienta i specyfiki jego problemów. Kładę nacisk na pomoc w wydobywaniu unikalnych zasobów wewnętrznych i inicjowaniu konstruktywnych zmian wspomagających uzyskiwanie równowagi emocjonalnej i prowadzenie satysfakcjonującego życia.

 

 

MGR BOGUMIŁA SIKORSKA – LOGOPEDA, PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

Bogumiła SikorskaAbsolwentka Wydziały Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z zakresu: oligofrenopedagogiki, logopedii z glottodydaktyką, informatyki, organizacji i zarządzania. Ukończyła też wiele kursów i szkoleń doskonalących.

Pracowała przez 30 jako oligofrenopedagog i logopeda w szkole specjalnej. Obecnie pracuje jako logopeda w przedszkolu i w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa oraz jako pedagog – diagnosta w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków Odział Śląski w Bytomiu.

Główne zainteresowania zawodowe to terapia mowy osób z upośledzeniem umysłowym, osób autystycznych; alternatywne metody komunikacji, dysleksja i pokonywanie trudności w opanowaniu technik szkolnych.

 

Aleksandra Amonowicz

MGR ALEKSANDRA AMONOWICZ – PSYCHOTERAPEUTA

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach oraz psychoterapeutą poznawczo behawioralnym w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy w Centrum Interwencji Kryzysowej w Bytomiu, w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu, w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Sosnowcu oraz obecnie pracując Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu na oddziale dziennym psychiatrycznym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach oraz warsztatach rozwoju osobistego.

W swojej pracy zajmuję się diagnozą oraz terapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży, głównie zaburzeniami nastroju, lękowymi, zaburzeniami odżywiania czy osobowości. Ponadto pomagam osobom znajdującym się w kryzysach życiowych czy osobom
z niskim poczuciem własnej wartości. Do każdego pacjenta podchodzę w sposób indywidualny.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów CBT.

Niezmiernie ważnym elementem mojej pracy jest dbałość o standardy etyczne oparte
o kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej.

 

MAŁGORZATA MIRUS – PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA

Psycholog (tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku), psychoterapeuta (5, 5 letni całościowy kurs w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, certyfikowany interwent kryzysowy (certyfikat nr 38 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Pracę psychologa wykonuje od 28 lat. Pełniła różne funkcje np. konsultant w Miejskim Ośrodku Pomocy Zabrzu, w 2011 roku powołana przez Prezydenta Miasta Zabrze do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego,  w Rodzinie w Zabrzu, koordynator a następnie przez 10 lat kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPR w którym przez ponad 6 lat pełniła funkcję Przewodniczącego. Aktualnie pracuje  w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu, Poradniach Zdrowia Psychicznego w Zabrzu, Poradni Wielospecjalistycznej w Knurowie. Jest członkiem Zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności, prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc (Zabrze, Bielsko- Biała). Prowadziła wiele szkoleń i konferencji dla różnych grup zawodowych. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, rozwija zainteresowania zawodowe.

Udziela pomocy osobom, które:

  • potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami
  • doświadczyły trudnych, traumatycznych sytuacji i nadal odczuwają ich skutki
  • mają problemy z nastrojem, lękiem, natrętnymi myślami, depresyjnością
  • odczuwają problemy w radzeniu sobie w relacjach z ludźmi, z przewlekłą chorobą,. z nieśmiałością, z zachowaniami agresywnymi – utraciły bliską osobą lub doświadczyły innej ważnej straty
  • odczuwają pustkę, brak sensu życia
  • przeżywają kryzys w związku
  • są dotknięte przemocą lub są jej świadkami.

 

Komentarze są wyłączone.