Psychoterapia i leczenie uzależnień

WAŻNA INFORMACJA!

Od września 2018 r. oferta dot. leczenia uzależnień ponownie aktualna
Serdecznie zapraszamy!

 

Oferujemy konsultacje, diagnozę, poradnictwo oraz psychoterapię dla osób dorosłych:

  • pijących alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy,
  • uzależnionych od alkoholu,
  • jeszcze nie uzależnionych, ale nadużywających pewnych czynności w zakresie hazardowej gry (automaty, kasyna, zakłady bukmacherskie i inne), zakupów, korzystania z Internetu, gier komputerowych, sieciowych, telefonu komórkowego,
  • uzależnionych behawioralnie (od hazardu, Internetu, zakupów, pracy, jedzenia).

Zajmujemy się również pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób, które:

  • są dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA) – wychowywały się w rodzinie, w której osoba bliska nadużywała alkoholu, a fakt ten nie pozostał bez wpływu na aktualny sposób budowania relacji rodzinnych i zawodowych oraz samopoczucie psychiczne (niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność harmonijnego wchodzenia w relację, problemy w budowaniu związków, lęk przed otwieraniem się, byciem autentycznym, niski poziom zaufania do ludzi, tendencje do brania na siebie zbyt wiele, częste uczucie zalegającego smutku, wstydu, poczucia winy, nadmierna impulsywność i wybuchowość, unikanie konfliktów z obawy przed utratą kontroli, unikanie konfliktów z lęku przed opuszczeniem),
  • mają wśród bliskich osobę uzależnioną, co jest istotnym powodem pogorszenia własnego nastroju (lęk, depresyjność, poczucie bezradności, obniżenie samooceny i pewności siebie, obsesyjna koncentracja na osobie uzależnionej, nadmierna kontrola i nad odpowiedzialność, zaniedbywanie i rezygnacja z własnym potrzeb, utrata energii i radości życiowej).

Nie prowadzimy psychoterapii osób uzależnionych od narkotyków i seksu.
Oferujemy psychoterapię indywidualną, a przy zebraniu odpowiedniej ilości osób chętnych (minimum 6) – również grupową.

Jak to się zaczyna?

Pierwsze spotkania z psychologiem (1-3) zawsze mają charakter diagnostyczno-konsultacyjny. Terapeuta prowadzi z klientem rozmowę, zbierając wiele istotnych informacji nie tylko na temat zgłaszanego problemu (jego początków, przebiegu, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z nim), ale również sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej itd. Dopiero po takim szczegółowym rozeznaniu, które jest konieczne do rzetelnego oglądu sytuacji, terapeuta może wydać stosowne zalecenia, wskazać kierunki dalszych działań i zaplanować ścieżkę terapii.

Jak długo trwa leczenie uzależnień?

Długość terapii zależy od wielu różnych czynników: od rodzaju zgłaszanego problemu, jego głębokości, motywacji klienta do pracy nad nim. Terapia może obejmować kilka bądź kilkanaście spotkań z psychologiem, ale może też być wskazane uczestnictwo w niej przez okres roku bądź dłuższy.

Skąd mam wiedzieć, że jestem pod dobrą opieką?

Czyli kto jest uprawniony do prowadzenia psychoterapii uzależnień?
Terapeuci profesjonalnie zajmujący się psychoterapią uzależnień zdobywają wiedzę na ten temat w specjalnych kursach akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są one kilkuetapowe. Dopiero złożenie egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień uprawnia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień. Jeśli terapeuta uzależnień dodatkowo jest psychologiem bądź psychoterapeutą i ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, to niewątpliwie jest to dodatkowym atutem.
Osoby prowadzące psychoterapię uzależnień w Stowarzyszeniu posiadają najwyższe możliwe do uzyskania w Polsce kwalifikacje w tym zakresie.

Leczenie uzależnień Bytom – terapeuci pracujący w Stowarzyszeniu to:

mgr Marta Fajfer - Specjalista Terapii i leczenia uzależnień

mgr Marta Fajfer – Specjalista Terapii i leczenia uzależnień

Marta Fajfer – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA, nr certyfikatu: 1033), w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie, pracuje w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, prowadzi terapię osób uzależnionych (alkohol, uzależnienia behawioralne) oraz terapię członków rodzin osób uzależnionych. Zapraszam na moją stronę internetową: psychoterapia.fajfer.com oraz stronę na facebooku: facebook.com/psychoterapia.m.fajfer. Osoby zainteresowane problematyką uzależnień zapraszam na swojego bloga “Trzeźwym okiem” https://terapiauzaleznien.wordpress.com

Iwona Stera – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA), biegły sądowy, pracuje w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, prowadzi terapię osób uzależnionych (alkohol, uzależnienia behawioralne) oraz terapię członków rodzin osób uzależnionych.

 

Komentarze są wyłączone.